Gáztörvény 2014.04.04./2

Korm. rendelete eljáró hatóság kijelöléséről

Beküldte muranyi – p, 2014-04-04 09:28

A Kormány 118/2014. (IV. 3.) Korm. rendelete a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóságként az ingatlan fekvéseszerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.