Gáz műszaki biztonsági felülvizsgálat

GÁZIPARI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT

 

Vállaljuk társas és magánházak fogyasztói berendezéseinek 5 és csatlakozó vezetékeinek 10 évenkénti   időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatát, melyet a nemzetgazdasági miniszter 19/2012 (VII.20) rendelete mond ki és 2012.09.01-től lépett hatályba.

A Kormányrendelet  a 2012 évi 97-es számú magyar közlönyben jelent meg (14116-14121)

 

http://gmbsz.hu/files/filebrowser/gmbsz/rendelet_2012_szept_1_tol.pdf

A magyar közlöny 2013 évi 47. számban megjelent  miniszteri rendelet:

A nemzetgazdasági miniszter
11/2013. (III. 21.) NGM rendelete
a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói beren
dezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó
mûszaki biztonsági elõírásokról és az e
zekkel összefüggõ hatósági feladatokról
(6220. oldaltól!)

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13047.pdf

Különös figyelemmel javaslom elolvasni a rendelet 6301. oldalának (154. oldal) második bekezdését, amely a légellátás megváltoztatása esetén tervezői fölülvizsgálatot ír elő!!!!

Kötelező a gázkészülékek és csatlakozó vezetékek időszakos ellenőrzésére

 

A gázkészülékeket 5, a csatlakozó vezetékeket pedig 10 évente felül kell vizsgálni egy új rendelet szerint. Erre az indoklás szerint műszaki-biztonsági szempontból van szükség.

A meglévő gázkészülékeket és csatlakozó vezetékeket fokozatosan, de legkésőbb 2016 december 31-ig műszaki-biztonsági szempontból felül kell vizsgálni, és azt követően a készülékeknél ötévente, a csatlakozó vezetékeknél pedig tízévente kell a felülvizsgálatot megismételni – írja a Magyar Közlöny.

Az öt-, illetve tízéves határidő az üzembe helyezéstől indul, de a rendelet hatálybalépése – 2012 szeptember 1. – előtt felszerelt készülékeket és vezetékeket is felül kell vizsgáltatni.

Az 1981 előtt üzembe helyezetteknél a felülvizsgálatot a jövő év végéig kell elvégeztetni. Az 1981 és 1993 között üzembe helyezetteknél 2014. december 31., az 1994 és 2003 közöttieknél pedig 2015. december 31. a felülvizsgálati határidő. A 2004 és 2012. augusztus 1. között üzembe helyezett készülékeknél és csatlakozó vezetékeknél 2016 utolsó napja a kötelező felülvizsgálat határideje.

A rendelet melléklete szerint, ahhoz hogy valaki a vizsgálatot elvégezze legalább gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsgával, és gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló szakképesítéssel kell rendelkezzen.

A felülvizsgálatra jogosult gázszerelők névsora a következő oldalról letölthető.

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/tevekenyseg/nyilvantartasok

A gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló ellenőrzi a csatlakozó és fogyasztói vezeték nyomvonalának szabályosságát, védőtávolságot, a csatlakozó és fogyasztói vezeték anyagát, kötésmódját, tömítések alkalmasságát, a nyomásszabályozó (állomás) kialakítását, alátámasztását, korrózióvédelmét, védőtávolságát, tömörségét, tűz- és villámvédelmét, a gázmérő (állomás) kialakítását, tartozékait, védőtávolságát, tömörségét, a tartozékok alkalmasságát (zárószerelvények, védőcsövezés, szaglócsövek).

Felülvizsgálja az elpárologtató berendezéseket, a folyadékfázisú vezetéket, szerelvényeit és biztonsági berendezéseit, ellenőrzi a korrózióvédelem megfelelőségét, a fali felállások kialakítását, az EPH bekötés megfelelőségét, a gázfogyasztó készülék alkalmasságát: (gyártási, biztonságtechnikai behozatali-, átalakítási, gázfelhasználási technológia hatósági engedélyek, CE-jel megléte), a biztonsági tartozékok működőképességét.

Felülvizsgálja az égéstermék elvezetés szabályosságát: (kémény, tanúsítás, szigetelt elvezetés esetén a szigetelés megfelelősége, épsége, rögzítések alkalmassága, kéményseprés – ipari közszolgáltató által végzett ellenőrzés – érvényessége).

Ellenőrzi a légellátás biztosítottságát, elszívóberendezés és kéménybe kötött készülék esetén felülvizsgálja a reteszfeltételeket, azok működőképességét, ellenőrzi a gázfogyasztó készülékek időszakos felülvizsgálatát megelőző karbantartásának és beszabályozásának időpontját.

Tanúsítja a csatlakozó vezeték, a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék, a fogyasztói berendezés további üzemeltetésre való alkalmasságát. Dokumentálja a vizsgálati eredményeket, felülvizsgálati jegyzőkönyvet készít.

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.